Giỏ hàng

Quyền lợi thành viên

Khách hàng thành viên được hưởng các quyền lợi cơ bản của chủ tài khoản trên Beeplus Mart và các ưu đãi riêng tuỳ vào phân hạng thẻ khách hàng được công bố:

• Tích điểm: Sử dụng điểm tích luỹ có trong tài khoản.

• Tham gia các chương trình khuyễn mãi chung hoặc riêng của chủ thẻ tài khoản. 

Lấy lại mật khẩu