Giỏ hàng

Nhà đất quận Đồ Sơn

Quận Đồ Sơn: Phấn đấu trở thành đô thị du lịch biển thông minh, hiện đại.

 

 

Lượng khách du lịch đến với Đồ Sơn chạm mốc 1,5 triệu lượt, đạt 62,42% kế hoạch, bằng 106,02% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách lưu trú đạt 68.800 lượt tăng 121,7% và chiếm gần 5% trong tổng lượng khách. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo đó đạt 655 tỷ đồng, tăng 7,4%, đạt 46,1% kế hoạch.

 

Bãi biển Đồ Sơn

 

Đến năm 2030, quận Đồ Sơn phấn đấu thực hiện xong các dự án quy hoạch biển, quy hoạch các khu du lịch sinh thái, quy hoạch chuyên ngành; Phấn đấu đến năm 2045, Đồ Sơn sẽ trở thành đô thị du lịch biển, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt.

 

CÁC SẢN PHẨM CHÀO ĐẦU TƯ

Lấy lại mật khẩu