Giỏ hàng

Nhà đất huyện Vĩnh Bảo

 

VĨnh Bảo có 29 xã và một thị trấn. Kết thúc năm 2018, huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu của huyện là kết thúc năm 2019, tất cả các xã còn lại trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới và đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.


Vĩnh Bảo có diện tích đất nông nghiệp khoảng 12.000 ha, trong đó có tới hơn 8000 ha trồng lúa, gần 1200 ha trồng thuốc lào; hơn 1400 ha nuôi trồng thủy sản; 100- 200 ha trồng dưa…, còn lại là đất bãi bồi ven sông. Để thúc đẩy sản xuất, chỉ có tích tụ ruộng đất, đầu tư liên kết theo hướng hàng hóa mới đem lại hiệu quả cao.

 

 

Ngoài thu hút doanh nghiệp, đến nay, toàn huyện có 163 vùng sản xuất tập trung với diện tích 1.920 ha với giá trị sản xuất trung bình đạt khoảng 250 triệu đồng/ha/năm...

 

CÁC SẢN PHẨM CHÀO ĐẦU TƯ

 

Lấy lại mật khẩu