Giỏ hàng

Nhà đất huyện Thủy Nguyên

 

Được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của TP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên được định hình để trở thành đô thị trung tâm mới và là trung tâm hành chính - chính trị của Hải Phòng trong thời gian tới.

 

 

Dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố sẽ hướng đầu tư trên địa bàn huyện Thủy Nguyên khoảng 141.399 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư công là 33.261 tỉ đồng và nguồn vốn ngoài ngân sách (gồm cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) hơn 108.138 tỉ đồng.

 

CÁC SẢN PHẨM CHÀO ĐẦU TƯ

Lấy lại mật khẩu