Giỏ hàng

Nhà đất huyện An Lão

Huyện An Lão có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: An Lão (huyện lỵ), Trường Sơn và 15 xã: An Thái, An Thắng, An Thọ, An Tiến, Bát Trang, Chiến Thắng, Mỹ Đức, Quang Hưng, Quang Trung, Quốc Tuấn, Tân Dân, Tân Viên, Thái Sơn, Trường Thành, Trường Thọ.

 

An Lão có khu công nghiệp An Tràng, và nhiều cụm công nghiệp trên quốc lộ 10

 
CÁC SẢN PHẨM CHÀO ĐẦU TƯ

 

5,298,000,000₫
1,179,000,000₫

Lấy lại mật khẩu